Piela, M. (2020). Priorytety duszpasterskie w Diecezji Wrocławskiej w pierwszych latach pasterskiej posługi biskupa Adolfa Bertrama (1). Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(2), 185–193. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.2.185-193