Błaszczyk, T. (2020). Działalność dydaktyczno‑naukowa w środowisku wrocławskim ks. prof. zw. dr. hab. Józefa Mandziuka. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(2), 195–210. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.2.195-210