Mrzygłód, P. (2020). Stanisław Kowalczyk, Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 246. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(2), 222–224. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.2.222-224