Tupikowski, J. (2020). Tadeusz Szubka, Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, ss. 258. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(2), 248–250. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.2.248-250