Kowalski, S. (2023). Przejawy funkcjonowania Ruchu Światło-Życie w diecezji legnickiej w latach 1992–2014. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 31(1), 71–98. https://doi.org/10.34839/wpt.2023.31.1.71-98