Nowicki, A. (2020). Ku spełnionej nadziei Kościoła. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(1), 5–6. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.1.5-6