Siemieniewski, A. (2020). Duchowa interpretacja Biblii w III wieku (na przykładzie dialogu Uczta biskupa Metodego z Olimpu). Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(1), 27–35. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.1.27-35