Kubiś, A. (2020). Biskup Karol Wojtyła, Wikariusz Kapitulny Archidiecezji Krakowskiej a nowy etap dziejów Wydziału Teologicznego w Krakowie. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(1), 37–51. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.1.37-51