Irek, W. (2020). Liturgia uprzywilejowaną przestrzenią Słowa Bożego w świetle Adhortacji Verbum Domini. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(1), 53–70. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.1.53-70