Kaucha, K. (2020). Znaki wiarygodności Kościoła. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(1), 71–89. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.1.71-89