Wołyniec, W. (2020). Aktualność trynitologii starożytnego Synodu Rzymskiego (ok. 263 r.). Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(1), 91–104. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.1.91-104