Jezierska, E. (2020). Obraz Boga Ojca w teologii Pawłowej. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(1), 105–112. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.1.105-112