Jóźwik, M. (2020). Rola i znaczenie wychowania moralnego w całokształcie procesu wychowawczego rodziny. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(1), 113–135. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.1.113-135