Zawada, S. (2020). Wartość życia ludzkiego wobec współczesnych zagrożeń „kultury śmierci”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(1), 137–148. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.1.137-148