Dołganiszewska, E. (2020). Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka. Kongres Teologów Polskich, Poznań, 13–16 września 2010 r. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(1), 213–220. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.1.213-220