Jezierska, E. (2020). VII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich. 48. Sympozjum Bibli stów Polskich, Tarnów, 7–9 września 2010 r. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(1), 225–226. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.1.225-226