Wyszowadzki, W. (2020). Bp Andrzej F. Dziuba, Kardynał Stefan Wyszyński, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, ss. 127. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(1), 231–234. https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.1.231-234