Wojtczak, A. (2020). Rozwój nauki i kultu «Matki Bożej Opatrzności». Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(2), 75–97. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.75-97