Orłowski, T. (2020). Testament biologiczny. Jaki samodeterminizm mamy na myśli?. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(2), 99–112. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.99-112