Kucia, P. (2020). Duszpasterstwo Akademickie w koncepcji ks. Aleksandra Zienkiewicza. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(2), 149–168. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.149-168