Szczych, J. (2020). Sanktuaria Kościoła lwowskiego. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(2), 169–195. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.169-195