Tupikowski, J. (2020). Metafizyczna «natura» bytu matematycznego. Uwagi wstępne. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(2), 213–221. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.213-221