Lukoszek, M. (2020). Antykoncyliarystyczne orzeczenia konstytucji «Pastor aeternus» I Soboru Watykańskiego. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(2), 37–50. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.37-50