Kacała, A. (2020). o. Marek Nowacki OSPPE, o. Mariusz Tabulski OSPPE, Marcin Musiał, Bożena Sobota, Kościół św. Antoniego. Jubileusz 300-lecia konsekracji Kościoła pw. św. Antoniego we Wrocławiu, Wrocław 2010, ss. 50. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(2), 268–269. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.268-269