Niczypor, J. (2020). Kard. Christoph Schörnborn, Radość kapłaństwa. Śladami Proboszcza z Ars, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo PROMIC, Warszawa 2010, ss. 158. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(2), 273–274. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.273-274