Śniadoch, G. (2020). Marcin Karas, Z dziejów Kościoła. Ciągłość i zmiana w Kościele rzymskokatolickim w XIX i XX wieku, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2008, ss. 336. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(2), 275–277. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.275-277