Wenz, W. (2020). s. Bożena Szewczul, Działalność zakonodawcza błogosławionego Honorata Koźmińskiego a nowe instytuty w Kościele katolickim. Studium prawno-historyczne, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, ss. 565. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(2), 281–286. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.280-281