Wojtkowiak, K. (2020). Ks. Janusz Czerski, Pierwszy List do Koryntian, Wydawnictwo TUM, Wrocław 2009, ss. 752. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(2), 286–287. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.286-287