Jastrzębski, A. (2020). Aspekt normatywny we współczesnym rozumieniu duchowości. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), 95–111. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.95-111