Chłopowiec, M. (2020). Ryty i obrzędy procesu pojednania grzesznika w Kościele Zachodnim pierwszych wieków. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(1), 9–30. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.1.9-30