Kuchta, D. (2020). Świadectwo o dziełach Bożych. Analiza lingwistyczna perykopy J 9, 1- 41. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(1), 73–97. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.1.73-97