Słupek, R. (2020). Eklezjologia personalistyczna Benedykta XVI. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(1), 113–122. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.1.113-122