Sapieha, A. (2020). Teologiczny charakter refleksji pastoralnej według Sergio Lanzy. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(1), 139–151. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.1.139-151