Tomko, A. (2020). Działalność trzeźwościowa Kościoła w Polsce w czasch przełomu. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(1), 153–166. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.1.153-166