Piela, M. (2020). Ideał kapłaństwa w świetle dzieła kard. Adolfa Bertrama «Charyzmaty pracy i duszy kapłańskiej». Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(1), 181–198. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.1.181-198