Swastek, J. (2020). Bardo - najstarsze sanktuarium maryjne na Śląsku. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(1), 199–218. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.1.199-218