Kiwka, M. (2020). Doświadczenie mistyczne czy mistyczna świadomość? Mistyka w ujęciu B. McGinna. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(1), 219–247. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.1.219-247