Dołganiszewska, E. (2020). Biblia w teologii fundamentalnej V Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce (Toruń, 24-25 IX 2009 r.). Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(1), 291–295. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.1.291-295