Mariański, J. (2020). Adam Czabański, Samobójstwa altruistyczne. Formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2009, ss. 517. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(1), 308–311. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.1.308-311