Parzyszek, C. (2020). Cz. Kustra (red.), Wdzięczność i zobowiązanie. Myśl Jana Pawła II źródłem inspiracji współczesnego środowiska akademickiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, ss. 272. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(1), 315–316. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.1.315-316