Pagacz, M. (2021). Życie konsekrowane w służbie poszukiwania sensu według Benedykta XVI. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), 323–344. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.323-344