Zawadzki, R. (2020). Biblijne inspiracje encykliki «Dives in misericordia». Wrocławski Przegląd Teologiczny, 17(2), 93–99. https://doi.org/10.34839/wpt.2009.17.2.93-99