Giemza, B., & Radecki, A. (2020). Rekolekcje jako ważny element formacji kapłańskiej. Teoria i praktyka. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 17(2), 101–116. https://doi.org/10.34839/wpt.2009.17.2.101-116