Musioł, M. (2020). Marian Sentek, Działalność pastoralna kardynała Klemensa Augusta von Galena, ordynariusza diecezji Münster w latach 1933-1946, Wrocław 2008, ss. 336. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 17(2), 275–280. https://doi.org/10.34839/wpt.2009.17.2.275-280