Machnacz, J. (2020). Wrażliwość na istnienie. Podstawy myśli antropologicznej Ks. Bp. Prof Dr. hab. Ignacego Deca. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 17(1), 11–20. https://doi.org/10.34839/wpt.2009.17.1.11-20