Liszka, P. (2020). Recepcja myśli św. Augustyna w teologii nowożytnej. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 17(1), 21–38. https://doi.org/10.34839/wpt.2009.17.1.21-38