Dołganiszewska, E. (2020). Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej Biblioteka Narodowa (Warszawa, 21-23 IV 2008). Wrocławski Przegląd Teologiczny, 17(1), 265–268. https://doi.org/10.34839/wpt.2009.17.1.265-268