Jezierska, E. (2020). Seminarium zorganizowane przez Pracownię Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, 24 X 2008). Wrocławski Przegląd Teologiczny, 17(1), 268–269. https://doi.org/10.34839/wpt.2009.17.1.268-269