Nowicki, A. (2020). Settimio Cipriani, Św. Piotr Apostoł, tłum. A. Ryndak-Laciuga, Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2008, ss. 212. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 17(1), 282–284. https://doi.org/10.34839/wpt.2009.17.1.282-284