Pater, J. (2020). Ks. Piotr Nitecki, Włocławskie dzieje ks. Stefana Wyszyńskiego 19171946, Soli Deo, Wrocław 2006, ss. 320. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 17(1), 286–288. https://doi.org/10.34839/wpt.2009.17.1.286-288